ตะกร้าสินค้าของคุณ

ทดสอบสินค้า
Amena
Model BTU ประเภท
MS-GL09VF 12,000 แอร์ติดผนัง
จำนวนสินค้า:
ราคาสินค้า:
4,567 บาท

สรุปการสั่งซื้อ

1 รายการ
จำนวน: 1 ชิ้น
สินค้าราคา: 4,567 บาท
ยอดสุทธิ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม):

4,887 บาท

ดำเนินการชำระเงิน