หน้าแรก
ค่าบริการ
อุปกรณ์ในการติดตั้ง
เงื่อนไขการชำระเงิน
ติดต่อเรา
รุ่นแอร์
ค่าบริการ

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ใหม่)
ขนาดบีทียู
9,000-15,000 18,00125,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000
ราคา (บาท) 2,500 3,000 3,500 4,500 5,500
ท่อน้ำยา (เมตร)
สายไฟ (เมตร) 10 10 10 10 10
เบรกเกอร์ (ชุด) 1 1 1 1 1
การเดินท่อ (ชุด) หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ
รับประกันการติดตั้ง (วัน) 120 120 120 120 120
*กรณีเพิ่มรางครอบท่อ 900 บาท/4เมตร 
 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (เก่า)
 
 
 
ขนาดบีทียู 9,000-15,000 18,001-25,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000
ราคา (บาท) 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000
ท่อน้ำยา (เมตร)
สายไฟ (เมตร) 10 10 10 10 10
เบรกเกอร์ (ชุด) 1 1 1 1 1
การเดินท่อ (ชุด) หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ
รับประกันการติดตั้ง (วัน) 120 120 120 120 120
   *กรณีเพิ่มรางครอบท่อ 900 บาท/4เมตร
 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแขวน (ใหม่)

 

 
 
ขนาดบีทียู 9,000-15,000 18,001-25,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000 48,001-56,000  56,001-60,000  60,001-80,000
ราคา(บาท) 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,500 8,500 10,000
ท่อน้ำยา(เมตร)
สายไฟ(เมตร) 10 10 10 10 10 10 10 10
เบรกเกอร์(ชุด) 1 1 1 1 1 1 1 1
การเดินท่อ(ชุด) หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ
รับประกันการ
ติดตั้ง(วัน)
120 120 120 120 120 120 120 120
*กรณีเพิ่มรางครอบท่อ 900 บาท/4เมตร
 


ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งแขวน (เก่า)     
 
 
 
ขนาดบีทียู 9,000-15,000 18,001-25,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000 48,001-56,000  56,001-60,000  60,001-80,000
ราคา (บาท) 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 8,000 9,000 10,500
ท่อน้ำยา(เมตร)
สายไฟ (เมตร) 10 10 10 10 10 10 10 10
เบรกเกอร์(ชุด) 1 1 1 1 1 1 1 1
การเดินท่อ(ชุด) หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ หุ้มฉนวนพันท่อ
รับประกันการติดตั้ง(วัน) 120 120 120 120 120 120 120 120
   *กรณีเพิ่มรางครอบท่อ 900 บาท/4เมตร

 

อุปกรณ์การติดตั้งส่วนเกิน (ราคาต่อเมตร) 

 
 
ขนาดบีทียู 9,000-15,000 18,001-25,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000
ท่อน้ำยา (หนา) (บาท) 400  450  650 750 850
สายไฟ(บาท) 30  40 60 80  80
รางครอบท่อ(บาท) 250  250  250  250  250 
ขาแขวนคอยล์ร้อน(บาท) 350 350 350 350 350
   *กรณีเพิ่มรางครอบท่อ 900 บาท/4เมตร
 

 
ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 9,000-24,000 BTU
 
 

ขนาดบีทียู
 
9,000-25,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000
  ราคา(บาท)   600 650  750 850
 


ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน
ขนาด 18,000-30,000 BTU


 
ขนาดบีทียู 9,000-15,000 18,001-25,000 25,001-32,000 32,001-38,000 38,001-48,000
ราคา(บาท) 800 900 1,000 1,100 1,200

 

 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.